Case: RÖTT ökar involvering och engagemang med REAL

By Hanna Liimatainen on den 15 december 2017 08:12:00 EET

If you'd like to read the text in English, please click here.
Jos haluat lukea tekstin suomeksi,
paina tästä.

RÖTT hjälper företag att utveckla sina kundrelationer. Sedan hösten 2016 använder de REAL för att kunna erbjuda sina kunder ett flexibelt digitalt verktyg som bidrar till att öka effekten i uppdragen.

Topics: Blog På svenska
Visa allt

Förändringsledningstips 2: Involvera “rätt människor”. Eller alla?

By Louise von Matern on den 24 oktober 2017 09:36:30 EEST

I förändringsledning pratas det ofta om vikten av att ha med sig ”rätt människor” i projektet, speciellt de som ska gå i bräschen för förändringen. Kotter pratar om ”guiding coalition” som både kan vara formella och informella ledare. Många citerar också Rogers diffusionsmodell och pekar på vikten av att bygga på kraften hos ”tidiga användare” i organisationen. Men vad betyder det här i verkligheten? Vilka är rätt människor? Och hur hittar man dem? Kan man frångå befintliga hierarkier i organisationen hur som helst?

Topics: Blog På svenska
Visa allt

Förändringsledningstips 1: Låt människor utforska sitt eget “varför”

By Louise von Matern on den 17 oktober 2017 13:34:21 EEST

Skapa en gemensam syn kring varför förändringen är viktig. Detta är ett vanligt råd som brukar komma upp i samband med förändringsledning. Begreppet ”sense of urgency” handlar om samma sak – att vi behöver bygga en samsyn kring att förändringen är viktig, och att den brådskar. Som vanligt är det dock inte vad vi behöver göra som är det svåra, utan mer hur vi ska göra det.

Topics: Blog På svenska
Visa allt

Träffa experten: Glenda Eoyang

By Hanna Liimatainen on den 29 september 2017 14:04:31 EEST

If you want to read this article in English, please click here.

Effektiv förändring innebär interaktion på alla nivåer

”Människor engagerar sig om de känner att de kan påverka saker och ting”, konstaterar Glenda Eoyang, grundare och vd på Human Systems Dynamics Institute. Hon menar att det i varje möte finns en möjlighet till förändring.

Topics: Blog På svenska
Visa allt

Är du workshopledare med ambitioner?

By Hanna Liimatainen on den 21 juni 2017 15:08:53 EEST

Workshopledare. En människogrupp med en mission: Att hjälpa andra att bli klokare tillsammans. Som ska sätta igång en process där människor ska dela med sig av sina tankar, erfarenheter och synpunkter. Som är där för att ställa rätt frågor, i rätt ordning, för att på ett effektivt sätt få fram det som krävs för att utveckla verksamheten.

Topics: Blog På svenska
Visa allt